Styrelsen

Vill du veta mer om Biodling, är du välkommen att ta kontakt med någon av oss i styrelsen.

Styrelse Eskilstuna Biodlareförening:

Ordförande
Simon Hultman
Lärkvägen 12
633 49 Eskilstuna
tfn 016-13 26 05                 mobil 070-379 17 58
simon@hultman-design.se

Sekreterare
Inger Kullberg
Campingvägen 17
635 08 Eskilstuna
tfn 016-961 71                    mobil 070-497 88 30
inger.kullberg@bahnhof.se

Kassör & Utbildningsansvarig
Esther Koster
Östra Fyrby Anderslars
640 40 Stora Sundby
tfn 016 640 07                  mobil 070-718 60 22
esther2@tele2.se

Ledamot
Göran Berg
Svenstorp Gärdsjö
Husby-rekarne 635 18
tfn 016-881 43                    mobil 070-383 20 32
goranberg@live.scom

Ledamot
Kenth Lang
Lista Torsborg
635 14 Eskilstuna
tfn 016-600 89                    mobil 070-526 00 89
k.lang@telia.com

Ledamot
Kjell Westermark
Mälby Skräddartorp
644 36 Torshälla
tfn 016-34 30 78                mobil 070-644 30 78
k.westermark@tele2.se

Ledamot
Joakim Isetoft
Jäders-Lundbyholm 4
635 05 Eskilstuna
mobil 076-871 54 33
jocke.isetoft@icloud.com

Övriga funktioner i föreningen

Webbansvarig
Bengt Ståhl
Campingvägen 17
635 08 Eskilstuna
tfn 016-961 71
bengt.stahl@bahnhof.se

Bihälsoansvarig
Kenth Lang

Drottningodlare
Ursula Hentschel
Stenbacken Prostökna
635 04 Eskilstuna
tfn 016-930 90          mobil 070-792 45 73
ursula.hentsch@hotmail.se

Gheorghe Calistru
Åkerby 2
635 09 Eskilstuna
tfn 016-35 61 85        mobil 076-645 39 44
gheorghe_calistru@yahoo.se

Bitilsyningsmän
Fors, Kloster, Torshälla, Hällby, Tumbo, Råby-Rekarneoch Kafjärdens församlingar
Torbjörn Johansson
tfn 016-915 52         mobil 076-733 18 46

Västra Rekarne,Näshulta, Husby-Rekarne, Stenkvista & Ärla
Kenth Lang
tfn 016-600 89         mobil 070-526 00 89

Torbjörn Johansson och Kenth Lang ersätter varandra vid behov

Årsavgift 515 kr betalas till SBR, Pg. 86 85-0,
Nya medlemmar registrerar sig på www.biodlarna.se
Familjemedlemsavgift 90 Kr. Betalas direkt till SBR, pg. 86 85-0