Om föreningen

Eskilstunas biodlarförening är ett hundratal biodlare som är verksamma inom Eskilstuna kommun. De flesta av oss är typiska hobbybiodlare med två till tio bisamhällen uppställda på den egna tomten, vid sommarstugan, eller i någon närbelägen skogsbacke.

Föreningens främsta syfte är att främja biodlingen, även hjälpa nya biodlare att komma igång genom att samla till möten, arrangera studiecirklar och tematräffar där vi diskuterar biodling.

Vi samarbetar med Eskilstuna Naturskyddsförening, och vid deras fältstation Rördrommen finns vår demonstrationsbigård med en ”kunskapskupa”.

Eskilstuna biodlarförening ingår i distriktet Södermanlands biodlare som 2014 fyllde 100 år!

JUBILEUMSSKRIFT