Bisvärm

Under våren och försommaren händer det att bina svärmar, dvs ett stort antal bin lämnar sin bikupa för att söka ett nytt hem. De brukar då mellanlanda i en buske eller på en trädgren. Det finns en risk att de försöker bosätta sig i en skorsten, ett ihåligt träd eller dylikt. Den som ser en bisvärm kan ta kontakt med någon av följande personer, som med kort varsel kan komma och fånga in svärmen.

NamnTelefonnummerVar
Göran Berg070-3832032Husby Rekarne
Torbjörn Johansson076-7731846Kjula
Esther Koster070-7186022Stora Sundby
Inger Kullberg070-4978830Sundbyholm
Kenth Lang070-5260089Lista
Rolf Svensson070-2921230Torshälla
Kjell Westermark070-6443078Torshälla
Jennie Wiederholm070-2943492Centrala Eskilstuna

Vårmöte & nybörjarkurs – Inställt!


Med anledning av utbredningen av Coronaviruset har styrelsen beslutat att ställa in såväl vårmötet som nybörjarkursen!

Vi avvaktar och informerar så snart läget förändras.

Sköt om er och era bin sålänge. Tveka inte att fråga om råd eller be om hjälp med bina om ni blir sjuka.

Ha det så gott och var rädda om er! Hjälp de som behöver!

Styrelsen

Vad gör styrelsen

Den 16 januari hade vi, den nya styrelsen sitt första egentliga möte. Följande punkter jobbade vi med:

 • Ekonomin – det har inte hänt så mycket
 • Nytt bokföringsprogram är inköpt och verkar funka
 • Vi diskuterade hur vi på ett, för medlemmarna, tydligare sätt ska redovisa föreningens fonder. 
 • Planering av 2020 – kalendarium finns här på hemsidan
 • Nybörjarcirkeln – det finns 20 anmälda. Esther kommer att hålla i kurserna två kvällar i veckan under 10 veckor. Hon behöver hjälp – anmäl intresse till henne. Om det kommer in nya anmälningar, får de stå på kö
 • Var ska föreningens prissamling finnas? Frågan får tas upp på Vårmötet. Styrelsen hade många kreativa förslag.
 • Vi är nu 114 medlemmar, i januari i fjol var vi 92!  Men det är 20 SOM INTE HAR BETALT! 

Distriktet har årsmöte

Den 9 februari har Södermanlands läns biodlardistrikt årsmöte. Vår förening representeras av  6 ombud. 

Våra ombud är:

Kenth Lang                         k.lang@telia.com

Jennie Wiederholm            wiederholm@live.se

Nils Erik Larsson                 nel.stavtorp@gmail.com

Torbjörn Johannson           torbjorn.ulla@bredband2.com

Ursula Hentchel                 uehentschel@gmail.com

Arne Holmberg                  mariearneh@gmail.com

Mejla synpunkter som ni vill skicka med dem. Klicka fram handlingarna.

Vad gör föreningens styrelse?

Efter årsmötet den 10 november hade vi i styrelsen ett konstituerande möte. Där protokollförde vi att Inger är ordförande, Esther kassör och Jennie är vice ordförande och sekreterare. 

Föreningen har fått en förfrågan från Energimyndigheten om ta över skötseln av Bee Urbans bikupor. De är placerade på myndighetens tak. Kenth, Inger, Esther och Jennie har varit där och tittat. Efter diskussion kom vi fram till att det skulle innebära stora förändringar för föreningen (deklaration och momsplikt mm), samt att det i viss mån inte överensstämmer med föreningens uppdrag. Så styrelsen beslutade att inte lämna något anbud till Energimyndigheten.

Styrelsen gav i uppdrag till Inger och Esther att undersöka möjligheten att byta bokföringsprogram. 

Nästa styrelsemöte blir den 16 januari.

Inger

SOMMARMÖTE I MORMORSTÄPPAN

Sommarmötet var välbesökt med tipspromenad, grillkorv, lotteri, invigning av kupa och namngivning av drottningen – det blev Mormor förstås.

Kaffe och en fantastisk tårta blev det också.

Korvgrillning
Invigning
TÅRTAN!
Göran gör en korrekt bedömning av vikten på hinken.
Nybörjare och mentorer

VÅRMÖTE 2019 – noteringar

Minnesanteckningar – Vårmöte 10 april 2019, i IOGT-lokalen in Torshälla

Ordföranden hälsade de 42 medlemmarna välkomna till vårmötet, det var många nya medlemmar. Styrelsen presenterades och därefter fick vi information: 

 • Rolf och Kenth, våra bitillsyningsmän, informerade om de nya regler från jordbruksverket som ger oss rätt att flytta bin och material i hela södra Sverige. De påpekade också vitsen med att registrera sina kupor hos länsstyrelsen. 
 • Jennie berättade om möjligheten för vår förening att ha en Coop-kupa. 
 • Några ”gamla” biodlare kommer att under sommaren bjuda in till sina bigårdar. Håll koll på hemsidan och facebook.
 • Hemma hos Simon kommer medlemmar att erbjudas att ”larva” från föreningens avelsdrottningar, info kommer på hemsidan och facebook när det är rätt läge. 
 • Föreningen har nu fått kommunens medgivande om att sätta upp bikupa i Mormorstäppan, kan vara aktuellt med Coop-kupa där. 
 • Fjolårets nybörjare åtog sig att ordna sommarmötet i början av juni. Inbjudan kommer. 
 • Den 7 maj vill folkhögskolan att vi håller i en work-shop kring biodling. Esther kommer att hålla i det, hon vill ha en kollega med sig. Ingen frivillig anmälde sig. Anmäl intresse till Esther. 
 • En fastighetsägare vill ha bikupa/or på taken på sina bostadsfastigheter och söker intresserad biodlare att samarbeta med – anmäl intresse till Simon.

Därefter samlades vi till fika och diskussion i smågrupper. Det blev ett väldans surrande och diskussioner kring, övervintring, varroa, bottnar, traktorer mm. De flesta tyckte att denna mötesform var kul och bra. Lite mer blandning av erfarna och mindre erfarna biodlare vid borden efterlystes. 

Lotterivinsterna var hett eftertraktade och fördelades efter lottning. Det var presentkort på drottningar, ägg, plantor, botten mm