Aktiviteter

Aktiviteter 2019

Datum       Aktivitet          Plats 

10 april              Vårmöte                    IOGT

8 maj                  Styrelsemöte           Göran

2 juni                  Sommarmöte          Senare

26 augusti         Styrelsemöte           Kenth

26 september  Höstmöte                  IOGT

23 oktober        Styrelsemöte           Kjell

23 el 24 nov      Årsmöte                    IOGT

 

Styrelsemöten kl 18.30

Vår & Höstmöte kl 19.00

Övriga möten enligt senare