Aktiviteter

Aktiviteter 2020

Datum         Aktivitet          

9 februari          Årsmöte Södermanlands Biodlardistrikt 

11 mars             Kurs  – Vaxduk

20 April             Vårmöte inställt/senarelagt

29 April             Produkter från bikupan-föreläsning

                            Alexandra da Paolo

5 Maj                   Styrelsemöte

7 juni                  Sommarmöte 

11 juli                 Biets dag Julita gård

25 augusti          Styrelsemöte

12 September   Kurs – Vaxhantering

24 September   Höstmöte

20 oktober        Styrelsemöte

24 oktober        Biodlarkonferens Södermanlands Biodlardistrikt

21 November    Årsmöte

Plats och tid meddelas efter hand