Vad krävs som biodlare?

Först och främst behövs intresset, och som för alla fritidsaktiviteter krävs att man disponerar en del tid. Har man de två sakerna bör man gå med i sin lokala biodlarförening. Där kan man kanske få möjlighet att gå en studiecirkel, eller lära känna biodlare och få vara med dem när de arbetar med sina bin för att se hur det går till. Genom dessa kontakter kan man kanske få köpa sina första bisamhällen.

Har man kommit så här långt krävs en plats att ställa sina bisamhällen. De flesta som startar med bin bor i villa, har dem på tomten eller i sommarstugan. Har man inte tillgång till egen mark är det sällan ett problem att få ställa dem på annat ställe, bara man frågar markägaren om lov.

BengtStahl2Material – kupa, kläder, redskap och slunga

Det behövs en del material för att bli biodlare. Först och främst behövs en bikupa, ett bihus att ha bina i. Man skall vara rätt klädd när man arbetar med bin. Vit overall, bislöja och handskar rekommenderas, speciellt för nybörjare. Man arbetar lugnare, säkrare om man vet att bina ej kan komma åt att stickas. Just detta att arbeta med lugna rörelser är mycket viktigt. En kupkniv är bra att ha när man skall öppna kupan. En rökpust används av nästan alla biodlare. Rök gör att bina blir lugnare.

När man skall ta hand om honungen måste man ha en honungslunga. Det är nog det dyraste som behövs och ibland kan man ha tur och få tag i en begagnad. Avtäckningskniv eller gaffel behövs för att kunna ta bort de vaxlock som bina förseglar honungen med när den håller rätt vattenhalt. När bina samlar in nektaren kan den hålla upp till 80 % vatten. Denna måste ner till under 20 % för att honungen skall bli lagringsduglig. Annars kan den jäsa.

NisseLarsson3När honungen är slungad måste den silas för att vaxbitar skall avlägsnas och honungen skall bli ren. Sedan behövs kärl, tunnor att lagra den i. För att honungen skall få en len och smidig konsistens måste den röras om kraftigt innan den tappas på burkar. När biodlaren tagit honungen från bina måste detta ersättas med socker så att bina har något att äta under vintern. Till detta krävs speciella fodrare för matning av bina.

Under vintern blir det en del utrustning som skall ses över och lagras. Det är bra om man har någon plats där man kan underhålla och kanske själv snickra bikupor och annat som behövs, Igetoft2litenunder binas viloperiod.

Den mest hektiska tiden på året för biodlaren är maj fram till midsommar. Då behöver man se till sina samhällen minst var tionde dag för att undvika överraskningar i form av svärmning. För många är också denna tid den roligaste på året då samhällena växer och skörden börjar komma in.