Mer om biodling

w_bee_2Här kan du hitta länkar till mer information på nätet. Har du länkar du tycker att vi borde lägga upp, mejla vår webbmaster!

Svenska Biodlarorganisationer

SBR, Sveriges Biodlares Riksförbund
Biodlingsföretagarna
NordBi Avel för nordiska bin

Utländska Biodlarorganisationer

EPBA Europeiska Yrkesbiodlarorganisationen
Danmarks Biodlarförbund
Finlands Biodlarförbund
Norges Birökterlag
Svenska Österbottens Biodlare  Biodlarförening i Finland
BIBBA, Bee Improvement and Bee Breeders Association
American Beekeepers Federation
Biodling i Australien
Swiss Bee Research Centre

Myndigheter, kontrollorg. mm.

Bisjukdomsförordningen, (1974:212)
Bisjukdomslagen, (1974:11)
Reglerna för KRAV
Jordbruksverket tillsynsmyndighet för biodlingen

Dragväxter och andra växter, trädgårdar intresserar ofta biodlare

Den virtuella floran
Bilder ur nordens flora

Pollen

Pollenkunskaper, Palynologiska laboratoriet

Bisjukdomar och parasiter

Bihälsa info från SBR’s hemsida

Buckfast har länge stått högt i kurs i vår förening

Buckfast Abbey
Broder Adam’s samlade bibliografi
Buckfast i Danmark

Drottningodling och vanlig biodling i väldigt stor skala

Kona Queen
Hawaiian Queen Company, Inc.
Weaver Apiaries

Biredskap

Joel Svensson
Biredskapsfabriken, Töreboda
Thomas, Frankrike
Swienty, Danmark
Dadant & Sons, USA
Thorne’s, England
Warnholz, Tyskland
BJ Sherriff, Beekeepers Protective Clothing

Övrigt om biodling utomlands

Kenya Top Bar Hive Beekeeping
Bee Source hemsida med bl.a. ritningar över bikupor, mm
John’s Beekeeping Notebook
GEARS,Bioforskningsinstitut i USA

Redan under romarrikets tid började man beskriva biodling i litteraturen, läs här.