Drottningodling

Drottningodling är en aktivitet inom biodlingen som blir allt viktigare. Lugna, svärmtröga, lättarbetade bin är en nödvändighet för att bl.a. kunna behandla samhällen mot varroa. Skötseln, det dagliga arbetet med bina blir lättare och mer nöjsamt med lugna, bra bin. Dessutom, skall vi klara av att rekrytera nya biodlare, måste vi kunna hjälpa till med lättarbetade bin. Rekrytering av nya biodlare kommer att bli en allt viktigare uppgift i takt med en ökande medelålder hos våra biodlande kamrater.

I Eskilstuna biodlarförening har vi under de senaste åren med hjälp av Erik Karlsson, som väl är relativt välkänd i drottningodlarsammanhang, försökt intressera och utbilda ett antal biodlare i denna konst. Erik har välvilligt hjälpt oss intresserade genom att leda en studiecirkel under en vinter, samt gett oss tillfälle till praktiska övningar i hans bigård.