Bitillsyningsman

Det finns tre bitillsyningsmän inom Eskilstuna. Att bli bitillsyningsman kräver en kurs som jordbruksverket anordnar, normalt en kurs på ett par dagar därefter brukar det bli någon kursdag som uppfriskning av minnet, den arrangeras av länsstyrelsens jordbruksenhet efter två tre år.

Bitillsyningsmännen får ett område, oftast församlingar. Där skall han ställa upp för besiktning av samhällen så fort en biodlare vill, men tillsyn kan också ske när tillsyningsmannen misstänker sjuka hos bin. Även jordbruksverket kan beordra besiktning av samhällen inom vissa områden.

Besiktning skall alltid ske när bin eller kupor skall förflyttas över församlingsgränser.

Tillsyningsmannens uppgift är att se till att ingen smittsam sjuka finns hos bin, och hittar han t.ex. amerikansk yngelröta så skall samhället förintas, och alla samhällen inom 3 km undersökas. Varroan är också av intresse vid bitillsynen, samhällen i varroa smittat område får inte skickas till icke smittade områden. Rapporterna om uppställningsplatser, är viktig upplysning vid kontroll av smittsam sjukdom i samhällen

Kom också ihåg att tillsyningsmännen har ganska stor kunskap om bekämpning, så rådfråga gärna om du har funderingar, ring alltid om du misstänker något sjukt eller när du är osäker i övrigt.

Bitillsynen kostar inget för biodlaren. Tillsynen betalas av jordbruksverket.
Kontaktuppgifter till våra bitillsyningsmän finns här Funktionärer