Varför odla bin?

BengtStahl1litenDe flesta som börjar odla bin gör det för att de har ett genuint naturintresse, och har man det inte, kan man inte undgå att bli det om man skaffar bin. Biodling och ett intresse för växtriket, närmiljön, ekologin i naturen är intimt sammanflätade. Biodlaren följer intresserat samspelet i vår natur. Man följer årstidernas rytm, hur växtligheten utvecklas, följer väderleken under årstiderna och samtidigt ser man hur bisamhällena utvecklas. När man sedan kan kombinera detta med glädjen att få skörda sin egen honung, är lyckan i tillvaron fullständig.

Genom att sälja överskottet av den skördade honungen kan man få sina utgifter betalda, vilket är en trevlig bonus som kommer med den här hobbyn.

Alla som börjat med bin gör det i liten skala. Man startar upp med ett par bikupor i trädgården. Efterhand ökar intresset och en del utökar och skaffar många bisamhällen. En del gör biodlingen till en del av sitt levebröd. Andra börjar odla fram bidrottningar och arbeta med avel. Gemensamt för alla biodlare är dock lyckan i att se naturens under utspela sig och hur roligt det är att få en inblick i det stora samspelet.