SOMMARMÖTE I MORMORSTÄPPAN

Sommarmötet var välbesökt med tipspromenad, grillkorv, lotteri, invigning av kupa och namngivning av drottningen – det blev Mormor förstås.

Kaffe och en fantastisk tårta blev det också.

Korvgrillning
Invigning
TÅRTAN!
Göran gör en korrekt bedömning av vikten på hinken.
Nybörjare och mentorer

VÅRMÖTE 2019 – noteringar

Minnesanteckningar – Vårmöte 10 april 2019, i IOGT-lokalen in Torshälla

Ordföranden hälsade de 42 medlemmarna välkomna till vårmötet, det var många nya medlemmar. Styrelsen presenterades och därefter fick vi information: 

  • Rolf och Kenth, våra bitillsyningsmän, informerade om de nya regler från jordbruksverket som ger oss rätt att flytta bin och material i hela södra Sverige. De påpekade också vitsen med att registrera sina kupor hos länsstyrelsen. 
  • Jennie berättade om möjligheten för vår förening att ha en Coop-kupa. 
  • Några ”gamla” biodlare kommer att under sommaren bjuda in till sina bigårdar. Håll koll på hemsidan och facebook.
  • Hemma hos Simon kommer medlemmar att erbjudas att ”larva” från föreningens avelsdrottningar, info kommer på hemsidan och facebook när det är rätt läge. 
  • Föreningen har nu fått kommunens medgivande om att sätta upp bikupa i Mormorstäppan, kan vara aktuellt med Coop-kupa där. 
  • Fjolårets nybörjare åtog sig att ordna sommarmötet i början av juni. Inbjudan kommer. 
  • Den 7 maj vill folkhögskolan att vi håller i en work-shop kring biodling. Esther kommer att hålla i det, hon vill ha en kollega med sig. Ingen frivillig anmälde sig. Anmäl intresse till Esther. 
  • En fastighetsägare vill ha bikupa/or på taken på sina bostadsfastigheter och söker intresserad biodlare att samarbeta med – anmäl intresse till Simon.

Därefter samlades vi till fika och diskussion i smågrupper. Det blev ett väldans surrande och diskussioner kring, övervintring, varroa, bottnar, traktorer mm. De flesta tyckte att denna mötesform var kul och bra. Lite mer blandning av erfarna och mindre erfarna biodlare vid borden efterlystes. 

Lotterivinsterna var hett eftertraktade och fördelades efter lottning. Det var presentkort på drottningar, ägg, plantor, botten mm 

Yngelröta i Västmanland

Amerikansk Yngelröta har konstaterats vid Kungsåra mellan Västerås och Enköping. Även Hummelsta och Sigtuna är drabbade av yngelröta.

Även i Munktorp, i Köpingskommun, har det konstaterats yngelröta.

Inga förflyttningar av Bin, Kupor eller annat materiel får ske därifrån till vårt område

BIKUPA PÅ TAK

Willhems fastigheter i Eskilstuna vill ha bikupor utplacerade på taket av några av sina fastigheter för att bidra till biologisk mångfald och hållbar närmiljö.

Kontakta Filip Hansson filip.hansson@willhem.se om du är intresserad av ett samarbete med Willhems fastigheter, ersättning ges till den som placerar en bikupa där.

Intresset för bikupor placerade på fastigheter centralt i Eskilstuna är stort – kontakta Simon Hultman för info.

Amerikansk yngelröta

Ett utbrott av amerikansk yngelröta rapporteras från:

  • Uppsala län, Fjärdhundra och Lagunda församling.
  • Stockholms län, Upplands Bro kommun Bro församling.

Kontakta Kent Lang 070 5260089 för ytterligare upplysningar