Till minne Erik Karlsson

Erik Karlsson vid förbundets årsmöte i Julita juli 1997

Erik Karlson ”Bikungen” har tyvärr lämnat oss den 28 december 2020.

Erik föddes i Näshulta 1932. Hans pappa Gustav Karlsson var trädgårdsmästaren och biodlare och det är nog orsaken till att även Erik blev biodlare. Erik började med biodling 1966 när de flyttade till Odlaren. Han berättade att på 1970-talet var bina så arga att han övervägde att ge upp, men istället valde han att försöka få snällare bin med hjälp av ett planerat och aktivt avelsarbete. Det är många biodlare som är tacksamma för Eriks arbete med drottningodling. Erik har under åren hjälpt oräkneliga biodlare med byte av drottningar. Han har på så vi också fått många biodlare att gå med i biföreningen. Han var känd inte bara i Eskilstuna utan i hela landet för att ha ovanligt bra drottningar. Erik delade alltid frikostigt med sig av sina erfarenheter och visade rent praktiskt hur vi skulle göra och gav oss handfasta råd. Erik var revisor i biföreningen från 1975 till 1979 och aktiv i styrelsen för lokalföreningen mellan 1983–1989. När föreningsbigården etableras 1986 vid Stenkvistasskolan tillverkade och donerar Erik Karlsson bikuporna till den. På Sveriges Biodlares Riksförbunds 100-årsjubileum, 1997 vid Julita, uppträder Erik med att visa upp ett ”biskägg”. 1998 Får Erik får Erik SBR:s guldnål för sitt arbete med avelsarbete. År 2000 anordnar Erik tillsammans med Ulf Gröhn ett seminarium i Eskilstuna om ”Ras- och kombinationsavel”. Samma år startar Erik ett projekt för att lära upp nya drottningodlare. Vi träffades hemma hos Erik och gick mycket grundligt igenom hur man odlar drottningar. Han ordnade även så vi fick lära oss inseminering tillsammans med Åke Flood och resa till Skärva för att hämta hem nytt avelsmaterial. Det var alltid lika trevligt att få komma hem till Erik och hans hustru Elly som bjöd på mat och fika. Erik var under flera år aktiv i länsförbundets drottningodlarkommitté och i Buckfastföreningen.

Inlämnat av Simon Hultman