Vad gör styrelsen

Den 16 januari hade vi, den nya styrelsen sitt första egentliga möte. Följande punkter jobbade vi med:

  • Ekonomin – det har inte hänt så mycket
  • Nytt bokföringsprogram är inköpt och verkar funka
  • Vi diskuterade hur vi på ett, för medlemmarna, tydligare sätt ska redovisa föreningens fonder. 
  • Planering av 2020 – kalendarium finns här på hemsidan
  • Nybörjarcirkeln – det finns 20 anmälda. Esther kommer att hålla i kurserna två kvällar i veckan under 10 veckor. Hon behöver hjälp – anmäl intresse till henne. Om det kommer in nya anmälningar, får de stå på kö
  • Var ska föreningens prissamling finnas? Frågan får tas upp på Vårmötet. Styrelsen hade många kreativa förslag.
  • Vi är nu 114 medlemmar, i januari i fjol var vi 92!  Men det är 20 SOM INTE HAR BETALT! 

Distriktet har årsmöte

Den 9 februari har Södermanlands läns biodlardistrikt årsmöte. Vår förening representeras av  6 ombud. 

Våra ombud är:

Kenth Lang                         k.lang@telia.com

Jennie Wiederholm            wiederholm@live.se

Nils Erik Larsson                 nel.stavtorp@gmail.com

Torbjörn Johannson           torbjorn.ulla@bredband2.com

Ursula Hentchel                 uehentschel@gmail.com

Arne Holmberg                  mariearneh@gmail.com

Mejla synpunkter som ni vill skicka med dem. Klicka fram handlingarna.