Vad gör föreningens styrelse?

Efter årsmötet den 10 november hade vi i styrelsen ett konstituerande möte. Där protokollförde vi att Inger är ordförande, Esther kassör och Jennie är vice ordförande och sekreterare. 

Föreningen har fått en förfrågan från Energimyndigheten om ta över skötseln av Bee Urbans bikupor. De är placerade på myndighetens tak. Kenth, Inger, Esther och Jennie har varit där och tittat. Efter diskussion kom vi fram till att det skulle innebära stora förändringar för föreningen (deklaration och momsplikt mm), samt att det i viss mån inte överensstämmer med föreningens uppdrag. Så styrelsen beslutade att inte lämna något anbud till Energimyndigheten.

Styrelsen gav i uppdrag till Inger och Esther att undersöka möjligheten att byta bokföringsprogram. 

Nästa styrelsemöte blir den 16 januari.

Inger