Yngelröta i Västmanland

Amerikansk Yngelröta har konstaterats vid Kungsåra mellan Västerås och Enköping. Även Hummelsta och Sigtuna är drabbade av yngelröta.

Även i Munktorp, i Köpingskommun, har det konstaterats yngelröta.

Inga förflyttningar av Bin, Kupor eller annat materiel får ske därifrån till vårt område

BIKUPA PÅ TAK

Willhems fastigheter i Eskilstuna vill ha bikupor utplacerade på taket av några av sina fastigheter för att bidra till biologisk mångfald och hållbar närmiljö.

Kontakta Filip Hansson filip.hansson@willhem.se om du är intresserad av ett samarbete med Willhems fastigheter, ersättning ges till den som placerar en bikupa där.

Intresset för bikupor placerade på fastigheter centralt i Eskilstuna är stort – kontakta Simon Hultman för info.