Planering 2015

Medlemsinformation Styrelsemöte Medlemsmöte
1 april 11 mars, 18.30 Vårmöte 15 april 19.00
14 maj 6 maj kl 18.30 Sommarmöte  31/5 kl 14.00
1 sept 19 augusti 18.30 Höstmöte 16 sept kl 19.00
8 november 14 oktober 18.30 Årsmöte 22 nov, kl 14.00

 

Verksamhetsberättelse 2014

 

Styrelsen

Styrelsen har bestått av ordförande Simon Hultman, vice ordförande Göran Berg, kassör Lena Ekdahl, sekreterare inger Kullberg, ledamot Per Zakrisson, suppleanter har varit Kenth Lang och Kjell Westermark.

Medlemmar

Vid årets slut hade föreningen 96 medlemmar (2013 var det 91)

Möten och aktiviteter:

Biodlareföreningen har haft 5 medlemsmöten och 6 protokollförda styrelsemöten.

Under året har vi haft följande aktiviteter:

  • En nybörjarcirkel ledd av Torbjörn Johansson och med 8 antal deltagare,
  • En snickarcirkel ledd Torbjörn Johansson och Rolf Svensson, det är 5 deltagare. Cirkeln finns numera i Munktellarenan
  • Matlagningskurs med tema honung, ledd av en extern handledare och med 6 deltagare
  • Kurs i hur man gör bivaxsalva, ledd av Ursula Hentschel och med 13 deltagare
  • Skolveckor vid fältstationen Rördrommen, de har pågått under tre veckor och ett 10-tal klasser har varit där. Det är Ursula Hentschel som ansvarar för den verksamheten.
  • Gemensamt möte med Strängnäs biodlare vid Rördrommen
  • Biodlingens dag firades i år i Rosenforsparken den 7 september. Kenth Lang och Göran Berg var där och informerade samt sålde föreningens honung.
  • Representanter för föreningen har informerat om biodling i samband med flera aktiviteter bl a på lokalradion, världsmiljödagen, på Eskilstuna ölkultur
  • Simon Hultman, Lena Ekdal och Inger Kullberg har deltagit i en endagarsutbildning om ideella föreningar, anordnad av distriktet

Vår- och höstmötena har hållits på Eskilstuna Ölkultur. På vårmötet var temat bisvärmar och hur det ska förhindras. Lou Norén, medlem i föreningen, informerade om sin verksamhet på Kalkugnstorp.

Sommarmötet hölls vid Tegelslagarstugan i Sundbyholm, där vi förutom sedvanligt surrande fick information om historien i och kring Sundbyholm. Det var Patrik Andersson som informerade.

På höstmötet informerades bl a om invintring och det fanns oxalsyra till försäljning. 18 honungsburkar lämnades in till honungsprovningen.

Föreningen representerades på distriktets årsmöte.

Föreningens hemsida har omarbetats och är numera uppdaterad. En arbetsgrupp, bestående av Kristin Lindberg, Bengt Ståhl och Johan Igetoft, har ansvar för detta.

Drottningar

För att uppfylla Hjalmar och Ebba Larssons drottningfonds bestämmelser har Biodlareföreningen gett ett bidrag från fonden till varje drottning som sålts till föreningsmedlemmar med 50 kr. Föreningen har gett bidrag till 15 drottningar i år som är odlade av Ursula Hentschel och Gheorghe Calistru. Vi har även lottat ut 9 drottningar som bekostas av fonden.

Föreningens bisamhällen

Föreningen har idag 4 egna bisamhällen som bidraget med honung och som vi  sålt på Biodlingens dag. Samhällena står vid Rördromen.

Honungsleverans

Vi har tillsammans levererat 3920  kg till Svenska Biprodukter.

Årsrapporter

26 medlemmar har inkommit med årsrapporter.

Ekonomin

Den ekonomiska redovisningen redovisas enligt egen sammanställning

Slutord

Det är styrelsens förhoppning att föreningens medlemmar haft glädje av sin biodling att Ni har haft nytta och stöd av föreningen. Härmed ber vi att få tacka för visat förtroende och önskar ett gott nytt biår.

Eskilstuna den 23 november 2014

Simon Hultman

Göran Berg, Lena Ekdal, Inger Kullberg, Per Zakrisson,  Kenth Lang, Kjell Westermark

Matlagning med honung – ny kurs i vår

Bilder från förra kursen

Ordföranden stekerOrdföranden steker Kebab med Honung

Per och Lou

Lou och Per samarbetar i köket

Är du intresserad av att lära mer om hur du kan använda honung i matlagnigen?

Gör en intresseanmälan till Kjell Westermark k.westermark@tele2.se                    telefon 070 644 30 78.

Kursen kommer att äga rum på onsdagar och leds av Margareta Westermark.

Detaljer senare.

Styrelsen